انتخاب زبان:

خلاصه ی اساسنامه ی انجمن


خلاصه اساسنامه ی انجمن:


با توجه به سوابق و پیشینه تاریخی، فرهنگی و روابط دیرینه دوستی و ضرورت ایجاد شفقت و الفت  بین ملتها و برقراری ارتباط متناسب، منطقی، متعارف و مطلوب میان کشورهای دوست و در جهت  احیاء، تداوم و ماندگاری این نوع روابط و بهره مندی  از آثار حیات بخش صلح و دوستی، انجمن دوستی ایران و بوسنی هرزگوین  با هدف تحکیم و گسترش روابط دوستی و برادری بین مردم دو کشور ایران و بوسنی هرزگوین و پیشبرد اهداف مشترک در زمینه های فرهنگی، تاریخی، علمی، ادبی، هنری، اقتصادی، صنعتی، تجاری، اجتماعی و ارتباطات تاسیس گردید.

این انجمن یک موسسه غیر دولتی ، غیر انتفاعی و عام المنفعه و بعنوان یک سازمان مردم نهاد (NGO) تشکیل شده است .


ارکان انجمن عبارتند از:


هیأت مؤسس

مجمع عمومی

هیأت مدیره

بازرس و کمیته ها

 

مجمع عمومی انجمن عالیترین رکن تصمیم گیری انجمن می باشد.

هیأت مدیره رکن اجرائی انجمن میباشد.

هیأت مدیره مرکب از  پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل بوده که در مجمع عمومی و با رای کتبی اعضاء و برای مدت دو سال انتخاب میشود.

رئیس انجمن که همان رئیس هیئت مدیره می باشد ریاست کمیته های کاری – اجرائی را نیز بر عهده دارد.

دبیر (مدیر عامل) انجمن  که معمولا از اعضای هیات مدیره بوده و توسط آنان انتخاب می شود مسئول کلیه امور اجرائی انجمن می باشد.

انجمن دارای چهار کمیته کاری اجرائی می باشد که برای تحقق اهداف انجمن بوجود آمده است. کمیته ها توسط رئیس و یا دبیر انجمن اداره می شوند.


این کمیته ها عبارتند از :


                   ·کمیته فرهنگی، تاریخی، هنری، ورزشی، گردشگری

                   ·کمیته علمی، آموزشی، پژوهشی

                   ·کمیته اجتماعی و ارتباطات

                   ·کمیته اقتصادی(صنعتی، بازرگانی، تجاری)

بودجه انجمن از طریق جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی افراد حقیقی و حقوقی، هدایا، هبه، وقف، حق عضویت اعضاء، عواید مشروع از فعالیتهای قانونی انجمن، دریافت کمکهای مصوب در بودجه عمومی، تسهیلات و اعتبارات بانکی تامین می گردد.

ساعت و تاریخ تهران
ساعت و تاریخ سارایوو
دفتر مقام معظم رهبریدفتر ریاست جمهوریصفحه اینستگرام انجمن دوستی ایران و بوسنی هرزگوینشبکه بوسنیایی سحررایزنی فرهنگی ایران-سارایووکانال تلگرامی انجمن دوستی ایران و بوسنی و هرزگوینموسسه علمی پژوهشی ابن سینا سارایوو