انتخاب زبان:

تاریخچه ی انجمن دوستی ایران و بوسنیتاریخچه تاسیس انجمن دوستی ایران و بوسنی هرزگوین:


انجمن دوستی ایران و بوسنی هرزگوین در سال 1380  شمسی با حضور افراد علاقمند به توسعه روابط دو کشور ایران و بوسنی هرزگوین پایه گذاری شد .


این انجمن در 30/4/82 طی نامه شماره 16106/32 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.


انجمن دارای پروانه فعالیت از وزارت کشور به شماره 92795/83/8/1 بتاریخ 25/7/1391 می باشد.ساعت و تاریخ تهران
ساعت و تاریخ سارایوو
دفتر مقام معظم رهبریدفتر ریاست جمهوریصفحه اینستگرام انجمن دوستی ایران و بوسنی هرزگوینشبکه بوسنیایی سحررایزنی فرهنگی ایران-سارایووکانال تلگرامی انجمن دوستی ایران و بوسنی و هرزگوینموسسه علمی پژوهشی ابن سینا سارایوو