انتخاب زبان:

اسامی آخرین اعضای هیات مدیره انجمن


اسامی آخرین  اعضای هیات مدیره انجمن:


-      آقای اکبر ترکان  رئیس هیات مدیره و رئیس انجمن


-      حجت الاسلام ابوالحسن نواب  نائب رئیس اول انجمن


-      آقای محمد ابراهیم طاهریان فرد نائب رئیس دوم  انجمن


-      آقای محمد جواد آسایش زارچی  خزانه  دار


-      آقای عباس حیدر مدیر عامل و  دبیر انجمن

ساعت و تاریخ تهران
ساعت و تاریخ سارایوو
دفتر مقام معظم رهبریدفتر ریاست جمهوریصفحه اینستگرام انجمن دوستی ایران و بوسنی هرزگوینشبکه بوسنیایی سحررایزنی فرهنگی ایران-سارایووکانال تلگرامی انجمن دوستی ایران و بوسنی و هرزگوینموسسه علمی پژوهشی ابن سینا سارایوو