انتخاب زبان:

غرفه ی انجمن دوستی ایران و بوسنی هرزگوین در جشنواره ی نوروزی برج میلاد

همزمان با فرارسیدن عید نوروز و آمدن مهمانان از کشور های دیگر به ایران انجمن های مختلف برای ارائه ی گزارش فعالیت ها و دستاورد ها به برج میلاد آمده و میزبان میهمانان هستند.
با حضور جمع کثیری از مهمانان این مراسم عید امسال برگزار خواهد شد و غرفه ی انجمن دوستی ایران و بوسنی هرزگوین نیز در طبقه سوم لابی برج میلاد بخش بین الملل دایر خواهد بود.

92/12/29

ساعت و تاریخ تهران
ساعت و تاریخ سارایوو
دفتر مقام معظم رهبریدفتر ریاست جمهوریصفحه اینستگرام انجمن دوستی ایران و بوسنی هرزگوینشبکه بوسنیایی سحررایزنی فرهنگی ایران-سارایووکانال تلگرامی انجمن دوستی ایران و بوسنی و هرزگوینموسسه علمی پژوهشی ابن سینا سارایوو