انتخاب زبان:

هیات بوسنیایی مقیم کرواسی

در مورخه 94/6/6 روز جمعه به افتخار هیات بوسنیایی مقیم کرواسی متشکل از حافظ عزیز علیلی، خانم لامیا علیلی، عالم تسرنگیچ، علیوانا تسرنکیچ، آلمیر شابیچ، اروینا شابیچ، علوالدین پوساولیاک، میرصاد پوساولیاک، آودو ایمشروویچ و آقای مجید جاودان با حضور حضرت حجت السلام و المسلمین آقای نواب نایب رییس انجمن دوستی ایران و بوسنی و هرزگوین، جناب آقای محمد جواد اسایش زارچی عضو محترم هییت مدیره، عباس حیدر دبیر ومدیر عامل انجمن شتریور کیلدتس سفیر کرواسی در ایران و آقای اندری بیلیچ کاردار سفارت کرواسی در ایران و خانم ادینا کنسول محترمه سفارت بوسنی در ایران، ضیافت ناهاری در هتل البرز برگزار گردید.
ساعت و تاریخ تهران
ساعت و تاریخ سارایوو
دفتر مقام معظم رهبریدفتر ریاست جمهوریصفحه اینستگرام انجمن دوستی ایران و بوسنی هرزگوینشبکه بوسنیایی سحررایزنی فرهنگی ایران-سارایووکانال تلگرامی انجمن دوستی ایران و بوسنی و هرزگوینموسسه علمی پژوهشی ابن سینا سارایوو