انتخاب زبان:

نمایی از محل جدید دفتر انجمن دوستی ایران و بوسنی و هرزگوین

آدرس : خیابان ولیعصر(عج)، چهارراه ولیعصر(عج) ، ساختمان ابریشم ، طبقه 7 ، واحد 707

ساعت و تاریخ تهران
ساعت و تاریخ سارایوو
دفتر مقام معظم رهبریدفتر ریاست جمهوریصفحه اینستگرام انجمن دوستی ایران و بوسنی هرزگوینشبکه بوسنیایی سحررایزنی فرهنگی ایران-سارایووکانال تلگرامی انجمن دوستی ایران و بوسنی و هرزگوینموسسه علمی پژوهشی ابن سینا سارایوو