انتخاب زبان:

عکسی از بچه های "مدرسه ملاصدرا" در شهر سارایوو با حضور مهدی مهدوی کیا و علی دایی.

عکسی از بچه های "مدرسه ملاصدرا" در شهر سارایوو با حضور مهدی مهدوی کیا و علی دایی.

خانمها: غلامی، سلطانپور، بهرامی، گنجی 

آقایان: عرب (معلم مدرسه) رضا نیارکی، غلامی، عیدی، عباسی، گنجی، سلیمی، بهرامی
ساعت و تاریخ تهران
ساعت و تاریخ سارایوو
دفتر مقام معظم رهبریدفتر ریاست جمهوریصفحه اینستگرام انجمن دوستی ایران و بوسنی هرزگوینشبکه بوسنیایی سحررایزنی فرهنگی ایران-سارایووکانال تلگرامی انجمن دوستی ایران و بوسنی و هرزگوینموسسه علمی پژوهشی ابن سینا سارایوو