انتخاب زبان:

سرود ملی بوسنی و هرزگوین

                          سرود ملی بوسنی و هرزگوین
                   متن به بوسنیاییبرگردان فارسی

Ti si svjetlost duše
Vječne vatre plam
Majko naša zemljo, Bosno
Tebi pripadam
U srcu su tvoje
Rijeke, planine
Plavo more
Bosne i Hercegovine
Ponosna i slavna
Zemljo predaka
Živjet ćeš u srcu našem
Dov'jeka
Pokoljenja tvoja
Kazuju jedno
Mi idemo u budućnost
Zajedno!

تو فروغ روح و روانی
اخگر آتش جاودان
ای مام ما، ای سرزمین بوسنی
من از آن توام
و در قلبم تو هستی
رودها، کوه‌ها
دریای نیلگونِ
بوسنی و هرزگوین
سرفراز و نام‌آور است.
سرزمین نیاکان
در دل‌های ما زنده خواهی بود
بیش از پیش
نسل‌های تو
یگانه خواهند بود
ما به آینده گام می‌نهیم
یگانه و یکپارچه!

ساعت و تاریخ تهران
ساعت و تاریخ سارایوو
دفتر مقام معظم رهبریدفتر ریاست جمهوریصفحه اینستگرام انجمن دوستی ایران و بوسنی هرزگوینشبکه بوسنیایی سحررایزنی فرهنگی ایران-سارایووکانال تلگرامی انجمن دوستی ایران و بوسنی و هرزگوینموسسه علمی پژوهشی ابن سینا سارایوو