انتخاب زبان:

دورهم نشینی با دو استاد دپارتمان زبان فارسی دانشگاه سارایوو

به نقل از کانال تلگرامی کافه بالکان: دورهم نشینی با دو استاد دپارتمان زبان فارسی دانشگاه سارایوو. از راست: علی_اصغر_عزتی_پاک، جواد_محقق، منیر_دارکیچ،رضا_امیرخانی ، اسماعیل_امینی، میثم_امیری ، مرتضی_سرهنگی ، جنیتا_خاوریچ، مهدی_قزلی  وابراهیم_زاهدی_مطلق.
شبی بود و شامی و گپی دوستانه و مفصل درباره انچه در بوسنی میگذشت و میگذرد از زبان فارسی و شعر و داستان و رمان و جنگ و .... باید از همه شان تشکر کنم که در شب آلوده تهران و هفته کتاب، دعوتم را قبول کردند و یک دوجین از کتابهای خودشان هدیه اوردند برای استادان بوسنیایی که به دوره مطالعاتی در ایران بودند. منیر را در سفر به بوسنی دیده و شناخته بودم. این دیدار ادامه آن دیدار. به امید دیدار


ساعت و تاریخ تهران
ساعت و تاریخ سارایوو
دفتر مقام معظم رهبریدفتر ریاست جمهوریصفحه اینستگرام انجمن دوستی ایران و بوسنی هرزگوینشبکه بوسنیایی سحررایزنی فرهنگی ایران-سارایووکانال تلگرامی انجمن دوستی ایران و بوسنی و هرزگوینموسسه علمی پژوهشی ابن سینا سارایوو