انتخاب زبان:

حضور مدیر عامل انجمن دوستی ایران و بوسنی و هرزگوین در مراسم افطاری شبکه انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها

حضور مدیر عامل انجمن دوستی ایران و بوسنی و هرزگوین در مراسم افطاری شبکه انجمن های دوستی ایران با سایر کشورها به دعوت آقای موسوی در مورخ 95/4/2 صورت پذیرفت.

ساعت و تاریخ تهران
ساعت و تاریخ سارایوو
دفتر مقام معظم رهبریدفتر ریاست جمهوریصفحه اینستگرام انجمن دوستی ایران و بوسنی هرزگوینشبکه بوسنیایی سحررایزنی فرهنگی ایران-سارایووکانال تلگرامی انجمن دوستی ایران و بوسنی و هرزگوینموسسه علمی پژوهشی ابن سینا سارایوو