انتخاب زبان:

حضور شعیان بوسنی و هرزگوین در راهپیمایی اربعین

در مراسم راهپیمایی اربعین حسینی حضور شیعیان بوسنی در راهپیمایی و زیارت سیدالشهدا(ع)
ساعت و تاریخ تهران
ساعت و تاریخ سارایوو
دفتر مقام معظم رهبریدفتر ریاست جمهوریصفحه اینستگرام انجمن دوستی ایران و بوسنی هرزگوینشبکه بوسنیایی سحررایزنی فرهنگی ایران-سارایووکانال تلگرامی انجمن دوستی ایران و بوسنی و هرزگوینموسسه علمی پژوهشی ابن سینا سارایوو