انتخاب زبان:

جلسه سخنگوی دستگاه دیپلماسی عمومی اقای حسین جابری انصاری

مدیران محترم انجمن های دوستی نقطه نظرات را پیرامون مبحث دادند.
انجمن دوستی قابلیت خوبی دارد برای بکارگیری و درخواست تعدادی هم این بود که اقای ظریف به کشورهای مربوطه مدیران انجمن ها حضور داشته باشند و همچنین سفارت خانه ها ایران در خارج از کشور همکاری های بهتری با این انجمن ها داشته باشند و همچنین دیگر نظرات این بود بود که برای انجمن ها هیچ جا و مکانی مشخص تعبیه نشده است و حتی قانون هم ماده و تبصره ای در این رابطه برای گرفتن تسهیلات از بانک و ... اتخاذ نشده است در صورتیکه دارای پتانسیل بالایی هستند جهت ارتقاء روابط دیپلماسی مابین کشورها با توجه با روابط مناسبی که داشته اند حایز اهمیت است.
  
ساعت و تاریخ تهران
ساعت و تاریخ سارایوو
دفتر مقام معظم رهبریدفتر ریاست جمهوریصفحه اینستگرام انجمن دوستی ایران و بوسنی هرزگوینشبکه بوسنیایی سحررایزنی فرهنگی ایران-سارایووکانال تلگرامی انجمن دوستی ایران و بوسنی و هرزگوینموسسه علمی پژوهشی ابن سینا سارایوو