انتخاب زبان:

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
93/2/9 سه شنبهبا عرض سلام


بدینوسله به اطلاع میرساند که انجمن دوستی ایران و بوسنی هرزگوین در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور فعال دارد و علاقه مندان میتوانند از محصولات فرهنگی و گزارشات انجمن بازدید به عمل بیاورند.
مؤسسه ی ابن سینا و انتشارات ساجدین در ایام نمایشگاه در امور فرهنگی با این انجمن همکاری مینمایند.


تاریخ:  10 اریبهشت 1393 تا 20 اریبهشت 1393

مکان: مصلی امام خمینی (رحمة الله علیه)- طبقه ی دوم شبستان- بخش بین الملل
ساعت و تاریخ تهران
ساعت و تاریخ سارایوو
دفتر مقام معظم رهبریدفتر ریاست جمهوریصفحه اینستگرام انجمن دوستی ایران و بوسنی هرزگوینشبکه بوسنیایی سحررایزنی فرهنگی ایران-سارایووکانال تلگرامی انجمن دوستی ایران و بوسنی و هرزگوینموسسه علمی پژوهشی ابن سینا سارایوو