انتخاب زبان:

بازدید مدیر عامل انجمن از غرفه ی انجمن در نمایشگاه کتاب

 

93/2/11   پنجشنبه

 

 آقای عباس حیدر مدیر عامل انجمن دوستی انجمن دوستی ایران و بوسنی هرزگوین در روز پنجشنبه(11 اردیبهشت) از غرفه ی این انجمن در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید بعمل آوردند.

همچنین از سایر انجمن های دوستی و برخی از رؤسای انجمن ها بازدید و ملاقات بعمل آوردند.

ساعت و تاریخ تهران
ساعت و تاریخ سارایوو
دفتر مقام معظم رهبریدفتر ریاست جمهوریصفحه اینستگرام انجمن دوستی ایران و بوسنی هرزگوینشبکه بوسنیایی سحررایزنی فرهنگی ایران-سارایووکانال تلگرامی انجمن دوستی ایران و بوسنی و هرزگوینموسسه علمی پژوهشی ابن سینا سارایوو