انتخاب زبان:

بازدید ادیب بوکویچ از نمایشگاه کتاب15/2/93دوشنبه


آقای ادیب بوکویچ سفیر جدید بوسنی هرزگوین در روز دوشنبه از نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران و غرفه ی انجمن بازدید بعمل آوردند.

ساعت و تاریخ تهران
ساعت و تاریخ سارایوو
دفتر مقام معظم رهبریدفتر ریاست جمهوریصفحه اینستگرام انجمن دوستی ایران و بوسنی هرزگوینشبکه بوسنیایی سحررایزنی فرهنگی ایران-سارایووکانال تلگرامی انجمن دوستی ایران و بوسنی و هرزگوینموسسه علمی پژوهشی ابن سینا سارایوو